Eksploatacja i Utrzymanie Drog

 

Studia Podyplomowe Eksploatacja i Utrzymanie Drog organizowane sa przez Zaklad Technologii Budowy Drog na Wydziale Inzynierii Ladowej Politechniki Warszawskiej.

 

Celem studiow jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu projektowania, budowy
i eksploatacji drog oraz obiektow inzynierskich. W szczegolnosci eksploatacji i utrzymania nawierzchni drogowych, wyposazenia drog oraz obiektow mostowych.

 

Adresatami studiow sa osoby posiadajace wyksztalcenie wyzsze, zwiazane zawodowo z tematyka eksploatacji i utrzymania drog, inzynieria materialow drogowych oraz technologia nawierzchni.

 

 

Studia obejmuja 2 semestry (8 zjazdow w kazdym semestrze), rozpoczynaja sie w pazdzierniku 2022. Zajecia dydaktyczne odbywaja sie w piatki i soboty.

 

 

Absolwenci otrzymuja dyplom ukonczenie Studiow Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.

 

 


 

 

Rekrutacja przedluzona do dnia 15.10.2022

Sa jeszcze ostatnie wolne miejsca

na 8 edycje studiow podyplomowych

Eksploatacja i Utrzymanie Drog

 

 

Studia rozpoczynaja sie w dniu 21.10.2022

 


 DSC_0149

Absolwenci pierwszej edycji Studiow Podyplomowych Eksploatacja i Utrzymanie Drog (2016)

 

 

W dniu 21 pazdziernika 2016 roku na Wydziale Inzynierii Ladowej odbylo sie uroczyste zakonczenie 1 edycji i rozpoczecie 2 edycji Studiow Podyplomowych Eksploatacja i Utrzymanie Drog.

Na uroczystosci przybyli zaproszeni goscie:

·         przedstawiciele Wladz Wydzialu:

- Prodziekan ds. Studentow, dr inz. Wioletta Jackiewicz-Rek

- Prodziekan ds. Studiow, dr inz. Zofia Kozyra

- Prodziekan ds. Nauk,i dr inz. Pawel Nowak

·         przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad:

- Dyrektor Generalny, Pan Jacek Bojarowcz

- Dyrektor Departamentu Technologii, Pan Waclaw Michalski

- Dyrektor Departamentu Zarzadzania Drogami i Mostami, Pan Norbert Wyrwich

·         przedstawiciele sektora przedsiebiorstw

oraz pozostali wykładowcy Studiow Podyplomowych.

 

Uroczystości przewodniczyl Kierownik Studiow Podyplomowych Prof. Piotr Radziszewski

 

Dokonano uroczystego wreczenia świadectw ukończenia Studiow 27 absolwentom
pierwszej edycji Studiow.

Immatrykulowano oraz wreczono indeksy 25 nowym studentom drugiej edycji Studiow.

 

20161021_143058

 Przemowienie Pani Wioletty Jackiewicz-Rek, Prodziekan ds. studenckich

 

20161021_144559

 Wreczenie dyplomow z wyroznieniem

 

20161021_144851

Wreczenie dyplomow ukończenia pierwszej edycji

 

20161021_145555

 Wreczenie indeksow studentom drugiej edycji

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik

Prof. dr hab. inz. Piotr Radziszewski

 

Adres

Al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa
tel: (22) 234-64-61